UzávěryAnticor CC (Casing Clouser) system - technologie uzavření čel chráničky v systému produktovod - chránička. Materiál Anticor Syntetix Mastic se používá ve formě vysoce pružné plastické hmoty, která si zachovává své vlastnosti v rozsahu pracovních teplot od -150C do + 350C.

Provozní postup

Přípravné práce

Před vykonáním utěsnění čel chráničky je třeba zkontrolovat provedenou protikorozní izolaci, která se nachází na produktovodu i chráničce potrubí. Pokud je izolace produktovodu nebo chráničky poškozena, musí se všechna poškození odstranit.

Vlastní práce.
  • V mezipotrubním prostoru je třeba vykonat prstenec z dvoukomponentní polyuretanové pěny (max.15 cm) obr. 1.
  • Potom proveďeme prstenec z izolační hmoty Anticor Syntetix Mastic, jak je znázorněno na obrázku č. 1
  • Po vykonání úkonů č. 1,2 je třeba vyčistit, odmastit a zdrsnit izolace v místě, kde budou použity nové gumové manžety (obr. 1) nebo termosmrštovací manžety (obr. 2).
  • Na takto přípravený povrch izolace je třeba nasadit termosmršťovací nebo gumovou manžetu
  • Pro další ochranu můžeme termosršťovací nebo gumovou manžetu dotáhnout polyethylenovou antikorozní páskou POLYKEN 930 ? 35 nebo 905-40 a ocelovými svorkami.Obrázek 1 Schéma utěsnění čel chráničky systémem Anticor CC (Casing Clouser) s použitím gumové manžety:
1 ? produktovod s izolací, 2 ? chránicí potrubí s izolací, 3 -dvousložková polyuretanová pěna, 4 ? zolační hmota Anticor Syntetix Mastic, 5 - gumová manžeta, 6 - PE protikorozní páska,
7 - ocelová svorka.

Obrázek 2 Schéma utěsnění čel chráničky systémem Anticor CC (Casing Clouser) s použitím termosmršťovací manžety:
1 ? produktovod s izolací, 2 ? chránicí potrubí s izolací, 3 -dvousložková polyuretanová pěna, 4 ? izolační hmota Anticor Syntetix Mastic, 5 - termosmršťovací manžeta, 6 - PE protikorozní páska, 7 - ocelová svorka.


Takto připravený systém zajišťuje těsné uzamčení čel chránicího potrubí.


Copyright by ANTICOR Sp. z o.o.
Domů
Reference/Realizace
Kontakt
Anticor.com
Nahoru ⇡